Ons brein is en blijft een wonderlijk iets. Sinds enige jaren wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar het brein van jongeren. Evelyne Crone is op dit gebied een autoriteit. In haar laboratorium van de universiteit van Leiden gaan dagelijks jongeren door een MRI scan om tot nog meer inzichten te komen. Zelf zei ze tijdens een interview in de NRC ” Als puber leefde ik bij de dag en dat mis ik wel”. Wat maakt nou dat jongeren bij de dag kunnen leven? En zijn daar dan ook risico’s aan verbonden? En hoe zit het dan bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld het maken van een studiekeuze? Wij van Fier zijn hier uitermate in geïnteresseerd en zullen via blogs de actualiteiten op dit gebied publiceren. Zoals dit filmpje waarin Barbara aangeeft hoe ze onderzoekt wat het effect op het gedrag van jongeren is als het beloningscentrum in het brein wordt geactiveerd.