Wij van Fier vinden het een lastig kwestie: de varkenscyclus. Een bijzonder gegeven uit de agrarische wereld. In de jaren 30 door economen al beschreven. Over vraag&aanbod van varkens en het effect op het prijsniveau. Op de arbeidsmarkt bestaat dit fenomeen ook. En heeft het een vergelijkbaar effect bij beroepsopleidingen. Als er een hoge werkloosheid optreedt onder afgestudeerden van een bepaalde studierichting, loopt het aantal eerstejaars studenten voor die opleiding sterk terug. Tegen de tijd dat die eerstejaars afstuderen, kan er alweer een tekort zijn ontstaan.

In de media is er de laatste dagen veel aandacht voor het overschot aan techneuten. En dat technische opleiding daarom een numerus fixus overwegen. Zo ging en gaat het ook met de opleidingen Verpleegkunde. De PABO’s worstelen er al jaren mee. Te veel afgestudeerden voor het aantal werkplekken en dan jaren daarna weer te weinig verpleegkundigen, leerkrachten etc. Lastig dus. En wat wil de minister? Die wil juist beperkte toelatingen, lotingen afschaffen. De Studiekeuzecheck, jezelf “verkopen” aan een opleiding is het nieuwe idee. Aleid Truijens, columniste bij de Volkskrant, pleit juist weer voor lotingen. Deze zijn het objectiefst en geven iedereen een gelijke kans. Lastig lastig lastig.

En wat moet je nu met deze varkenscyclus als je een studie- en beroepskeuze maakt? Niet veel. Kies vooral wat je interessant vindt. Wat bij je past en waar je beter in wilt worden. Zie het als een stap in je persoonlijke ontwikkeling. Word wijzer tijdens je studie en zelfstandig. Als wij tijdens ouderavonden aan werkenden vragen of ze nu nog werken in het vak waartoe ze ooit zijn opgeleid, dan bevestigt dit slechts een enkeling. Je (studie) loopbaan is een kronkelpad. En als het goed is een heel leuk en interessant kronkelpad. Varkenscyclus of niet.